Notowania

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie

w „Rankingu Bibliotek”

 

W tym roku po raz czwarty Instytut Książki i „Rzeczpospolita” nagrodziły samorządy najbardziej zaangażowane w kulturalny rozwój swojej gminy.

Samorząd Gminy Łobez pierwszy raz zgłosił swoją bibliotekę do rankingu w roku 2012.

W roku 2014 organizatorzy rankingu rozesłali ponad 2300 ankiet do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz małych miast mających mniej niż 15 tys. mieszkańców. Uzyskali ponad 800 odpowiedzi.

O pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie, bardziej niż miejsce uzyskane w rankingu, świadczą rosnące wskaźniki zdobytych punktów w poszczególnych latach.

Przyjęta metoda oceny bibliotek premiuje działania na rzecz jakości i komfortu obsługi czytelników, poziom czytelnictwa, liczbę kupowanych nowości i wydatki samorządu na utrzymanie placówki, cechy budynku, doskonalenie pracowników i inne.

 

 
Rok

 

Liczba
bibliotek
zgłoszonych
do rankingu

 Miejsce Miejskiej Biblioteki Publicznej z Łobza
w kraju

 Miejsce
Miejskiej Biblioteki Publicznej z Łobza
w woj. zach.

 Liczba zdobytych punktów
MBP
z Łobza

 

Liczba punktów najlepszej biblioteki

 

 

2015

787

212

15

210,22

311,75

2014

802

113

9

231,06

299,42

2013

763

104

10

225,8

334,9

2012

650

179

13

203,9

295,3

 

 

E. Szymoniak