Kwoty dofinansowania
dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie
w zakresie programu Biblioteki Narodowej
„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – Priorytet 1 

Rok

Kwota

2005

14.500,- zł

2006

17.000,- zł

2007

16.000,- zł

2008

15.652,- zł

2009

4.600,- zł

2010

4.630,- zł

2011

7.680,- zł

2012

10.000,- zł

2013

9.600,- zł

2014

9.330,- zł

2015

11.260,- zł

2016

11.270,- zł