Udostępniane czasopisma
z prenumeraty bieżącej 2016 roku
Dział dla Dorosłych
(czytelnia na pierwszym piętrze)

Miesięczniki:
Agrotechnika
Claudia
Cogito
Focus
Mam Ogród
Nowe Książki
Poradnik Domowy
Poradnik Instytucji Kultury
Samo Zdrowie
Świat Kobiety
Świat Nauki
Wiadomości Wędkarskie
Wiedza i Życie

Dwutygodniki:
Pani Domu

Tygodniki:
Forum Regionalne
Nowy Tygodnik Łobeski
Polityka
Przyjaciółka
Tina

Dzienniki:
Głos Szczeciński
Gazeta Wyborcza
Kurier Szczeciński
Rzeczpospolita

Dział Pedagogiczny
(czytelnia na drugim piętrze)

Kwartalniki:
Świetlica w Szkole

Dwumiesięczniki:
Nowe Horyzonty Edukacji
Praca Socjalna
Szkoła Specjalna

Miesięczniki:
Niebieska Linia [Dar]
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
Psychologia w Szkole
Remedium [Dar]
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
Wychowanie na co dzień
Wychowanie w Przedszkolu
Wychowawca [Dar]
Życie Szkoły

Dwutygodniki:
Kronika Sejmowa [Dar].

Dział dla Dzieci
(czytelnia na parterze)

Kwartalniki:
Guliwer

Dwumiesięczniki:
Mały Artysta

Miesięczniki:
Przyroda Polska
Twist

Dwutygodniki:
Kumpel
Świerszczyk
Victor Junior
Victor Gimnazjalista

Filia we wsi Bełczna

Dwumiesięczniki:
Mały Artysta

Miesięczniki:
Fokus

Dwutygodniki:
Bravo
Kumpel
Świerszczyk
Victor Gimnazjalista
Victor Junior

Dzienniki:
Głos Szczeciński

 

Wykaz tytułów czasopism regionalnych w wersjach elektronicznych:

Forum Regionalne (od 2015)
Gazeta Łobeska (lata  2011-2016)
Łabuź (lata 1992-2002)
Łobeziak (lata 1998-2002 oraz wydania specjalne)
Nowy Tygodnik Łobeski (lata 2005-2016)
Tygodnik Łobeski (lata 2005-2015)
Wiadomości Łobeskie (lata 2003-2007)
Wieści z Łobeskiego Ratusza (lata 2006-2009)

Elektroniczną bazę uzupełniają kopie wycinków prasowych z lat 1961-2014 z pism o zasięgu wojewódzkim (Głos Szczeciński, Kurier Szczeciński).

Wszystkie dokumenty wymienione wyżej udostępnione są na komputerach w czytelniach Działu dla Dzieci, Działu dla Dorosłych i Działu Pedagogicznego.


Biblioteka udostępnia także czasopisma archiwalne.
Wykaz archiwalnych tytułów czasopism Działu dla Dzieci:

Dziewczyna (lata 2007-2012)
Eko-Świat (lata 1999-2009)
Guliwer (lata 1992-1996;  lata 2004-2015)
Kot (lata 2008-2009)
Kumpel (lata 2005-2015)
Magazyn 13 (lata 2007-2012)
Mały Artysta (lata 2011 - 2014)
Miś (lata 1997-2009)
Mój Pies (lata 2004-2012)
Płomyczek (lata 1997-2005; 2007-2012)
Poznaj swój Kraj (lata 2000-2008)
Przyroda Polska (lata 1995-2014)
Świerszczyk (lata 2005-2015)
"13" Magazyn Szczęśliwej Nastolatki (lata 2007-2012)
Twist (lata 2007-2015)
Victor Gimnazjalista (lata 2001-2015)
Victor Junior (lata 2003-2015)

Wykaz archiwalnych tytułów czasopism Działu Pedagogicznego:

Aura (lata 1993-2008)
Biblioteka w Szkole (lata 1991-2008)
Bibliotekarz (lata 1995-2004)
Biologia w Szkole (lata 1995-2008)
Chemia w Szkole (lata 1995-2008)
Chowanna (lata 1980-2008)
Dialogi (lata 2000-2008)
Dyrektor Szkoły (lata 1995-2008)
Edukacja i Dialog (lata 1993-2010)
Edukacja. Studia. Badania. Innowacje (lata 1988-2008, rocznik 2011)
Edukacja Dorosłych (lata 2005-2006)
Edukacja Humanistyczna (lata 1999-2008)
Edukacja Ustawiczna Dorosłych (lata 1997-2008)
Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia (lata 2005-2007)
Ekopartner (lata 1996-2002)
Gazeta Szkolna (lata 2000-2002)
Geografia w Szkole (lata 1995-2008)
Głos Nauczycielski (lata 2004-2008)
Grupa i Zabawa (lata 1998-1999)
Harcerstwo (lata 1988-1997)
Język Polski w Gimnazjum (lata 1999-2009)
Język Polski w Liceum (lata 2001-2009)
Język Polski w Szkole kl. IV-VI (lata 1999-2009)
Język Polski w Szkole kl. IV-VIII (lata 1985-1999)
Język Polski w Szkole Średniej (lata 1986-2001)
Języki Obce w Szkole (lata 1995-2008)
Kronika Sejmowa (rok 2015)
Kultura Fizyczna (lata 1995-2003)
Kwartalnik Pedagogiczny (lata 1980-2008, lata 2011-2012)
Lider (lata 1995-2008; rocznik 2011)
Małżeństwo i Rodzina (lata 2002-2005)
Matematyka (lata 1995-2008)
Nauczanie Początkowe (lata 1985-2009)
Niebieska Linia (lata 1999-2014)
Nowe Horyzonty Edukacji (rok 2015) Nowa Szkoła (lata 1995-2008)
Nowe w Szkole (lata 1997-2004)
Odra (lata 1989-2004)
Opieka. Wychowanie. Terapia (lata 1995-2012)
Pedagogika Społeczna (lata 2004-2008)
Plastyka i Wychowanie  (lata 1995-1998)
Poezja (lata 1978-1990)
Polonistyka (lata 1995-2008)
Poradnik Bibliotekarza (lata 2000-2008)
Poradnik Językowy (lata 1995-2002)
Poznaj Świat (lata 1995-2002)
Praca Socjalna (lata 1997-2015)
Problemy Alkoholizmu (lata 1992-2000)
Problemy Narkomanii (lata 2001-2007)
Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze (rok 2015)
Problemy Rodziny (lata 1988-2001)
Przegląd Biblioteczny (lata 1995-1998)
Przegląd Historyczno-Oświatowy (lata 1998-2002)
Przegląd Humanistyczny (lata 1988-1993)
Przegląd Zachodniopomorski (lata 1994-2002)
Psychologia w Szkole (lata 2005-2015)
Psychologia Wychowawcza (lata 1986-2000)
Psychoterapia (lata 1996-2007)
Remedium (rok 2015)
Rocznik Pedagogiczny (lata 1998-2007)
Ruch Pedagogiczny (lata 1980-2008)
Scholasticus (lata 1994-1995)
Serwis Informacyjny - Narkomania (lata 2005-2008)
Szkoła Specjalna (lata 1995-2015)
Świetlica w Szkole (lata 2011-2015)
Twórczość (lata 1978-1997)
Wiadomości Historyczne (lata 1995-2006)
Wszystko dla Szkoły (lata 1998-2010)
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne (lata 1995-2008, lata 2012-2015)
Wychowanie na co dzień (rocznik 2011-2013) (rok 2015)
Wychowanie w Przedszkolu (lata1995-2008, lata 2012-2015)
Wychowawca (lata 1994-2015)
Życie Szkoły (lata 1995-2008, lata 2011-2015)

Wykaz archiwalnych tytułów czasopism Działu dla Dorosłych:

Agrotechnika (rocznik 2015)
Claudia (lata 2013-2015)
Cogito (lata 1994-2015)
Eko i My (lata 2009-2012)
Film (lata 2000-2012)
Focus (lata 1998-2015)
Gazeta Wyborcza (lata 2013-2014)
Głos Szczeciński (lata 2013-2014)
Kino (lata 1997-1998)
Kurier Szczeciński (lata 2013-2014)
Łabuź (lata 1992-2007)
Mam Ogród (rok 2015)
Nowe Książki (lata 1994-2014)
Nowy Tygodnik Łobeski (lata 2005-2015)
Odra (lata 1991-1998)
Pani Domu (lata 2010-2014)
Poezja (lata 1978-1986)
Polityka (lata 2007-2014)
Poradnik domowy (lata 2004-2015)
Poradnik Instytucji Kultury (rok 2015)
Przegląd Zachodni (lata 1965-1988)
Przyjaciółka (lata 2010-2014)
Rzeczpospolita (lata 2013-2014)
Samo Zdrowie (lata 2010-2012) (rok 2015)
Świat Kobiety (lata 2011-2015)
Świat Nauki (lata 1995-2015)
Tina (lata 2012-2014)
Twórczość (lata 1980-2002)
Tygodnik Łobeski (lata 2002-2014)
Wiadomości Łobeskie (lata 2000-2005)
Wiadomości Wędkarskie (lata 2012-2015)
Wiedza i Życie (lata 1995-2015)
Wprost (lata 2007-2009)
Zdrowie (lata 2007-2014)
Znak (lata 1997-1999)