Podstawa prawna

Na podstawie  porozumienia Zarządu Powiatu Łobeskiego z Burmistrzem Łobza, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łobzie powierzono zadania biblioteki powiatowej dla powiatu łobeskiego. Pierwsze porozumienie nosiło datę 15 stycznia 2003 r. Porozumienie zmienione obowiązuje od 19 grudnia 2005 r. Podstawa prawna:     art. 20a ust. 1  ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.