Podaj dalej

W ramach II rundy Programu Rozwoju Bibliotek, po zakończeniu serii szkoleń, biblioteka wiodąca tj. Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie zobowiązała się zorganizować serię spotkań z bibliotekami partnerskimi (z Dobrej i Węgorzyna) w celu przekazania wiedzy zdobytej we wspomnianych szkoleniach.

Dla ułatwienia realizacji tego zadania biblioteka łobeska skorzystała z mikrograntu „Podaj dalej” prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Program „Podaj dalej” zaadresowany głównie do bibliotekarzy biorących udział w Programie Rozwoju Bibliotek został rozszerzony. Do wspólnych zajęć zaproszenie przyjęli: nauczyciele-bibliotekarze z bibliotek szkolnych, radny Rady Miejskiej w Łobzie oraz przedstawiciele kolekcjonerów -  miłośnicy historii regionu. Na trzecie spotkanie przybyły dwie mamy z pociechami uczestniczące w grupie zabawowej w Łobzie. Uwagi rodziców wywołały duże ożywienie w dyskusji uczestników.

W planie projektu przewidziano trzy grupowe spotkania w sali wystawowej łobeskiej biblioteki i jedno spotkanie za pośrednictwem komunikatora Skype pomiędzy bibliotekarzami z Łobza i Węgorzyna. W praktyce okazało się, że jest potrzebne trzecie spotkanie dla trzech osób po południu, gdyż nie wszyscy zainteresowani mogli pogodzić udział w spotkaniach z pracą zawodową.

Tematyką spotkań objęto:

  1. Doświadczenia z półrocznej pracy bibliotekarzy dziecięcych z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie w prowadzeniu grupy zabawowej wg pomysłu i z zastosowaniem pomocy Fundacji  Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego.
  2. Doświadczenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgorzynie w prowadzeniu Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej na stronie Biblioteki Cyfrowej Ośrodka Karta.
  3. Doświadczenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgorzynie w realizacji programu „Aktywna Biblioteka” (projekt Mama, tata i ja w bibliotece).
  4. Doświadczenia w prowadzeniu zasobnej cyfrowej kolekcji fotografii w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łobzie.
  5. Cyfrowe techniki komunikacji dostępne bibliotekarzowi i bibliotece na przykładzie komunikatora Skype (pracującego w wyizolowanym środowisku chmury).

 

Pieniądze z mikrograntu wykorzystano na poczęstunek, zakup niezbędnych materiałów i zakup pamięci typu pendrive, na których zostały umieszczone materiały dla uczestników spotkań przydatne w codziennej pracy.  

 

(Galeria)