Oferta

Wypożyczanie do domu:
- książek i czasopism drukowanych  (w dużym wyborze),
- książek mówionych dla osób niewidomych  (w ograniczonym wyborze),

Udostępnianie zbiorów w czytelniach (książek, czasopism, materiałów regionalnych).

Udzielanie informacji:
- o posiadanych zbiorach (w tym o dokonanych zakupach nowości wydawniczych),
- o faktach, zjawiskach, zachodzących procesach itd. zawartych w treści posiadanych zbiorów.

Organizowanie lekcji bibliotecznych (na potrzeby szkół).

Organizowanie zajęć z dziećmi (głośne czytania, konkursy, zajęcia plastyczne).

Obsługa wycieczek do biblioteki (dla klas szkolnych i oddziałów przedszkolnych).

Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu.

Organizowanie wystaw tematycznych i współuczestnictwo w wystawach innych organizatorów.

 
Propozycje lekcji bibliotecznych na rok 2016 w czytelni dla dorosłych:

1.    Specyfika pracy Biblioteki, zasady korzystania z różnych kategorii zbiorów oraz oferowanych usług bibliotecznych.
2.    Rodzaje dokumentów gromadzonych w bibliotece.
3.    Katalogi kartkowe i elektroniczne – podobieństwo i różnice. Jak z nich korzystać?
4.    Czasopismo jako źródło wiedzy i informacji.
5.    Warsztat informacyjny biblioteki (źródła informacji, w tym. elektroniczne bazy danych).
6.    Poszukiwanie informacji na zadany temat.
7.    Elementy opisu w bibliografii załącznikowej.
8.    Prezentacje komputerowych baz danych wybranych bibliotek.
9.    Poszukiwanie i porządkowanie literatury w celu przygotowania się do egzaminu maturalnego (także do prezentacji maturalnej).
10.    Książka na przestrzeni wieków – krótki rys historyczny.
11.    Regionalia jako źródło informacji.


Ważne:
Nasza biblioteka posiada, oprócz tradycyjnego księgozbioru przeznaczonego dla dzieci i dorosłych, wyodrębniony księgozbiór pedagogiczny.

Na początek zapytaj. Numer telefonu 91 397 4408.
Adres: Niepodległości 50, 73-150 Łobez.