Latarnik w Bibliotece


Stowarzyszenie “Miasta w Internecie” oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji” przeszkoliły w Polsce grupę osób uczestniczących w programie Polska Cyfrowa Równych Szans.
Do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie zwróciła się  z zamiarem nawiązania współpracy jedna z przeszkolonych osób.
Pani Joanna Chabecka uzyskała certyfikat “Latarnika Polski Cyfrowej”, potwierdzający nabycie kompetencji trenerskich, niezbędnych do prowadzenia zajęć wprowadzających w śœwiat Internetu osoby z pokolenia 50+.
Nasza biblioteka udostępniła na potrzeby programu trzy komputery w czytelni dla dorosłych.
Bezpłatne zajęcia, z obsługi komputera i Internetu, odbywały się dwa razy w tygodniu: we wtorki i środy.
Grupa zainteresowanych liczyła sześć osób. Uczestnicy pracowali na 3 komputerach stacjonarnych biblioteki i własnych laptopach.
Program szkoleniowy został zrealizowany do końca czerwca.
Zakłada się możliwość zorganizowania zajęć z kolejnymi osobami po wakacjach.

.

 

 

zobacz zdjęcie