Regulamin Internetowego Centrum Informacji
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie

 

  1. Internetowe Centrum Informacji funkcjonuje w czytelniach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie: (Działu dla Dorosłych, Działu dla Dzieci, Działu Pedagogicznego), a zostało zorganizowane na bazie komputerów otrzymanych z programów: „Ikonka” - Ministerstwa Nauki i Informatyzacji oraz „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych” Ministerstwa Edukacji Narodowej.
  2. Biblioteka nie pobiera opłat za korzystnie  z dostępu do komputera i dostępu do Internetu.
  3. Korzystanie   z    komputerów   w   celach   informacyjnych   i   edukacyjnych   traktowane  jest priorytetowo.
  4. Zabrania się instalowania programów i dokonywania  zmian  w już istniejącym oprogramowaniu komputerów centrum, korzystania  z  przyniesionych  płyt  kompaktowych  lub  filmów  na  DVD,  korzystania  z pamięci przenośnej, podłączania przyniesionego ze sobą sprzętu.
  5. Zabrania się wykorzystywać komputerów centrum do  gier;  pisania   prac  naukowych i innych (za wyjątkiem wypisywania fragmentów tekstów ze zbiorów biblioteki); używać komunikatorów; przeglądać stron o treściach zabronionych (pornograficznych, propagujących przemoc itp.).
  6. Ustala się limit czasowy  dotyczący korzystania z komputera: - do 60 minut.  Limit nie obowiązuje w chwili, gdy nie ma oczekujących na dostęp do Internetu innych osób.
  7. Użytkownik ma możliwość kopiowania wybranych informacji. Kopiowanie może być dokonywane na płyty CD jednokrotnego użytku przyniesione ze sobą.
  8. Wszelkie uszkodzenia  sprzętu komputerowego lub  nieprawidłowości   w   pracy   zainstalowanego oprogramowania  należy   zgłaszać  bibliotekarzowi.
  9. Bibliotekarz  ma  prawo  kontrolować  pracę  użytkowników  i w razie konieczności natychmiast przerwać sesję w sytuacji nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
  10. Bibliotekarz  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  pozostawione  przy  komputerze  rzeczy osobiste użytkowników.