Filia w Bełcznej

Pracownik filii bibliotecznej: Mirosława Pawelec

Z bibliotekarzem można skontaktować się pod nr tel. 91 397 8105, jest to nr do sekretariatu szkoły. Filia biblioteczna jest zlokalizowana we wsi Bełczna, oddalonej od Łobza 9 km. Biblioteka znajduje się w dzierżawionej sali w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej. W jednej sali mieści się Czytelnia i Wypożyczalnia.

Biblioteka ma dwa wejścia: jedno z korytarza szkoły, umożliwiające uczniom dostęp do biblioteki  w czasie np. przerw szkolnych; drugie wejście z dziedzińca szkoły, uniezależnia ono pracę biblioteki od  godzin  pracy  szkoły  (pozwala  też na  nieskrępowany dostęp do biblioteki  mieszkańcom  wsi i okolic).

Zapisy do Biblioteki prowadzone są od 6 roku wzwyż, dzieci młodsze zapisują w swoim imieniu rodzice lub opiekunowie.

W  Czytelni    są    22    miejsca    siedzące     do   pracy.
Książki i inne zbiory podaje bibliotekarz, a korzysta się z nich na miejscu.
Aby skorzystać z Czytelni nie  trzeba  być zarejestrowanym czytelnikiem.
Swoją    obecność   odnotowuje    się   jedynie   w   zeszycie   odwiedzin.

W księgozbiorze Czytelni znajdują się cenniejsze książki niż w Wypożyczalni: 
m. in. słowniki, encyklopedie, poradniki, opracowania lektur, poradniki z wielu dziedzin wiedzy (np. z medycyny, historii, sztuki, hodowli roślin i innych).
W księgozbiorze Wypożyczalni niemałą część stanowią lektury i książki pomocne w zrozumieniu świata i pomocne w nauce.
Najmłodsi znajdą tu m. in. bajki, baśnie, legendy, książki przygodowe.
Ważną częścią zbiorów są czasopisma. Biblioteka prenumeruje siedem tytułów czasopism (tytuły są   wymienione   w   zakładce:   Prenumerowane   czasopisma),   a  dwa   dodatkowo otrzymuje
od czytelników.

Biblioteka posiada katalogi: alfabetyczny i działowy, wspólne dla Czytelni i Wypożyczalni.
Trwa budowa katalogu elektronicznego dla filii.