Dział Pedagogiczny

Pracownik Działu: mgr Alicja Rudzka.

W dziale w jednym pomieszczeniu zorganizowana jest wypożyczalnia i czytelnia. Księgozbiór w liczbie ponad 19 tys. woluminów dotyczy głównie: pedagogiki, socjologii i psychologii.

W wypożyczalni dostęp do księgozbioru jest wolny. Opracowanie zbiorów i wypożyczenia realizowane są w programie bibliotecznym Libra.

W czytelni materiały biblioteczne podaje bibliotekarz. Czytelnicy mają do dyspozycji 12 wygodnych miejsc siedzących.

Oprócz katalogów: alfabetycznego i rzeczowego (w formie tradycyjnej i elektronicznej), dostępne są kartoteki (w formie kartkowej i elektronicznej): zagadnieniowa, recenzji książek, regionalna, materiałów repertuarowych, literacka.

Dział gromadzi czasopisma fachowe w liczbie 13 tytułów rocznie (z tego dwa tytuły biblioteka otrzymuje z Urzędu Miejskiego w Łobzie).

Dział powstał w roku 2009, w wyniku przejęcia majątku dawnej biblioteki pedagogicznej Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.