Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Pracownik Działu: Elżbieta Pelczar

Z Działem Gromadzenia i Opracowania Zbiorów można się skontaktować pod nr tel.91 397 4408, w.13.
Dział znajduje się na parterze biblioteki. Prowadzone są w nim prace dotyczące gromadzenia, opracowania, selekcji i inwentaryzacji zbiorów.
Pracownnik działu koordynuje prace merytoryczne związane z elektronicznymi systemami opracowania zbiorów w bibliotece.