Dział dla Dzieci

Pracownicy: Dorota Trabszo, Elżbieta Pelczar, Marta Puzyrewska.

Dział znajduje się na parterze budynku. W jego skład wchodzi Czytelnia i Wypożyczalnia, które są ze sobą połączone oraz Sala Bajek. Z pracownikami działu można skontaktować się dzwoniąc pod nr tel. 91 397 4408, w. 15 w godzinach otwarcia.

Czytelnia. Przyjęte jest, aby dziecko korzystające z Czytelni było zapisane w Wypożyczalni. Książki i inne materiały podaje bibliotekarz. Z księgozbioru podręcznego oraz z księgozbioru Czytelni można korzystać na miejscu. Czytelnicy chcący skorzystać ze zbiorów pozostawiają teczkę i wierzchnią odzież w wyznaczonym na ten cel miejscu.

W Czytelni znajdują się czasopisma dla dzieci i młodzieży, które można czytać na miejscu, starsze numery można wypożyczyć do domu.


Inne źródła informacji.

W  dziale  znajdują  się  katalogi:   alfabetyczny  i  działowy.   Są   one   wspólne   dla   Czytelni
i Wypożyczalni.

Ważnymi źródłami informacji są teczki zagadnień, zawierające wiadomości dotyczące pisarzy i poetów; ochrony środowiska; regionu, np. legendy, przewodniki i inne dane; scenariuszy; świąt narodowych.

Czytelnia jest miejscem, w którym nie tylko można czytać książki i czasopisma ale także odrobić lekcje.

W czytelni funkcjonuje jedno stanowisko komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu.

 

Wypożyczalnia.

Zapisy są prowadzone od pierwszego roku życia i nie ma górnej granicy wiekowej. Dzieci do lat 15 zapisywane są za poręczeniem rodziców oraz opiekunów, od 16 lat samodzielnie.

Dostęp do księgozbioru jest wolny. Zbiór jest podzielony na dwie części: literaturę popularnonaukową i literaturę piękną. Zbiory są ustawione na regałach i stolikach tak, by dzieci najmłodsze mogły same przeglądać i wybierać te, które uznają za najciekawsze.

Księgozbiór jest tworzony  ze  szczególnym  zwróceniem  uwagi  na   literaturę  dla    najmłodszych
by przyciągnąć dzieci i wyrobić im nawyk  czytania.  Literatura  tego  rodzaju   jest  zakupywana  w dużych ilościach. 
Do popularnych serii dla dzieci najmłodszych należą: ,,Co i jak", ,,Ciekawe dlaczego", ,,Duże litery". Do ciekawszych serii dla dzieci starszych należą: ,,Monstrrrualna erudycja", ,,Strrraszna historia", ,,Pamiętnik Księżniczki", ,,Nie dla mamy nie dla taty lecz dla każdej małolaty".

Literatura dla dzieci najmłodszych jest pięknie ilustrowana, pisana dużymi literami, co pomaga  w nauce czytania i pisania. Dla dzieci starszych i młodzieży polecamy literaturę piękną obyczajową, przygodowo - podróżniczą, przyrodniczą i popularnonaukową.


Sala Bajek.

Jest przystosowana do pracy z najmłodszymi i młodszymi dziećmi. Odbywają się w niej cykliczne zajęcia plastyczne dla dzieci młodszych, w poniedziałek i w piątek w godzinach 16:00 - 17:00. Jest też miejscem, w którym są spontanicznie organizowane turnieje i konkursy dla większej grupy chętnych.

 
Zapraszamy