Dział dla Dorosłych

Pracownicy: mgr Maria Spurek, Ewa Łyczkowska.

Dział składa się z dwóch osobnych pomieszczeń: Czytelni i Wypożyczalni znajdujących się  na pierwszym piętrze. Z pracownikami działu można skontaktować się dzwoniąc pod nr tel. 91 397 4408, w. 12 w godzinach otwarcia.

Czytelnia dla Dorosłych. Z Czytelni mogą korzystać wszyscy chętni  bez względu na to czy są stałymi czytelnikami Biblioteki, czy też chcą skorzystać doraźnie ze zbiorów. Z zasobów Czytelni można jedynie korzystać na miejscu. Książki podaje bibliotekarz. Osoba chcąca skorzystać ze zbiorów zostawia dowód tożsamości u dyżurującego bibliotekarza i zajmuje miejsce wyznaczone przez niego. Jest zobowiązana do zachowania się tak by nie przeszkadzać innym, którzy w tym czasie znajdują się w pomieszczeniu. Jeśli korzysta się z książek przyniesionych przez siebie to należy zgłosić o tym fakcie bibliotekarzowi. Czytelnik powinien wpisać się do zeszytu obecności.

Księgozbiór Czytelni dzieli się na główny i podręczny. W księgozbiorze głównym oprócz zbiorów z zagadnień specjalistycznych dotyczących danych dziedzin znajdują się encyklopedie, słowniki, poradniki, leksykony. W księgozbiorze podręcznym znajdują się encyklopedie, słowniki ortograficzne, leksykony; książki z medycyny, biologii, literatury, chemii, historii współczesnej, geografii. Prenumerowane czasopisma w Czytelni można przeczytać na miejscu,  a starsze numery wypożyczyć do domu.

Inne źródła informacji W Czytelni znajdują się katalogi: systematyczny i alfabetyczny. Prowadzone są kartoteki: recenzji literackich i filmowych,  zagadnieniowa - ogólna, wycinków prasowych miasta Łobez, wycinków prasowych regionu Łobza, bibliografii - ogólna, bibliografii - literackich.

Czytelnia dysponuje trzydziestoma miejscami siedzącymi do pracy oraz trzema stanowiskami komputerowymi z bezpłatnym dostępem  do Internetu.
Korzystanie z Internetu reguluje osobny regulamin.

Wypożyczalnia. Zapisy są prowadzone od 15 roku życia, a w przypadku uczniów poszukujących lektur nawet od 13. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają rodzice lub opiekunowie. Można jednorazowo wypożyczyć 5 książek na okres jednego miesiąca. Na prośbę czytelnika okres wypożyczenia książek może być przedłużony o ile wcześniej inny czytelnik ich nie zamówił.

Wypożyczalnia oferuje wybór lektur, powieści i literatury  popularnonaukowej, a także kilkadziesiąt książek w języku niemieckim podarowanych przez przedwojennych mieszkańców Łobza.

Dostęp do księgozbioru jest wolny.

Lekcje biblioteczne
Pracownicy Działu dla Dorosłych przygotowują tzw. lekcje biblioteczne dla szkół.
Lekcje biblioteczne są jedną z podstawowych form dostarczania informacji o zbiorach i funkcjonowaniu biblioteki. Uczą jak korzystać ze zbiorów, katalogów, kartotek i innych źródeł informacji.
Propozycje tematów lekcji bibliotecznych działu proszę szukać w zakładce Oferta.