Miejska Bibiliteka Publiczna w Łobzie uczestniczyła w drugiej rundzie Programu Rozwoju Bibliotek.

Program, aktualnie rundę trzecią,  realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI). Środki finansowe pochodzą z grantu, który Fundacja Billa i Melindy Gates przekazała Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Nabór do programu był przewidziany na okres od 31 stycznia do 31 marca 2011 roku.

 Cechy Program Rozwoju Bibliotek:

- to rozwój umiejętności potrzebnych do prowadzenia biblioteki XXI wieku,

- to doposażenie placówek bibliotecznych w nowoczesny sprzęt informatyczny,

- to promocja bibliotek,

- to wsparcie dla całego systemu bibliotecznego.

Więcej o programie można się dowiedzieć na stronie internetowej programu http://www.biblioteki.org/o_programie/o_programie

Biblioteka łobeska przyjęła rolę biblioteki wiodącej i zaprosiła do programu trzy biblioteki partnerskie z terenu powiatu łobeskiego.

Ostatecznie w programie uczestniczyły:

- Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie,

- Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie,

- Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrej.

Pomoc bibliotekom polegała na dostawie sprzętu i zrealizowaniu cyklu  szkoleń, dotyczących opracowania planu rozwoju, szkoleń dotyczących obsługi sprzętu i szkoleń specjalistycznych, dla znacznej grupy bibliotekarzy.

W bibliotece łobeskiej doposażenie w sprzęt dotyczył głównie filii wiejskiej. W ramach udziału gminy w tym zadaniu filia wiejska w Bełcznej została wyremontowana i unowocześniona.

Opracowanie planu rozwoju biblioteki przez bibliotekę wiodącą, co było zadaniem obowiązkowym, gwarantowało biliotece udział w kolejnych projektach.

Projektem aktualnie realizowanym jest współpraca (na podstawie umowy) z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego. Projekt ten jest opisany szerzej w oddzielnej zakładce (pod logo projektu).