UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 26.06.2017 r. DO 31.08.2017 r.
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA BĘDZIE CZYNNA
PONIEDZIAŁEK, GODZ. 10.00-17.00
WTOREK – PIĄTEK, GODZ. 9.00-16.00
SOBOTA - NIECZYNNE


ECDL w Bibliotece

Nie bój myszy!
Dnia 22 lipca 2017 r. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łobzie rozpoczęło się bezpłatne szkolenie komputerowe, finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie wychodzi naprzeciw potrzebom swoich Czytelników, i jako cel przyświecało jej stworzenie atrakcyjnej oferty edukacyjnej łączącej naukę z letnim wypoczynkiem, a złożyło się na nią m.in. bezpłatnie szkolenie komputerowe o tematyce dostosowanej do potrzeb uczestników. W szkoleniu uczestniczą osoby „50+”. − Na naukę nigdy nie jest za późno .Wychodzimy naprzeciw zarówno osobom w wieku „50+”, by korzystać z ich wiedzy i doświadczenia, jak i chcąc dopomóc tej grupie społecznej w podniesieniu jakości życia. Zależy nam na tym, by zaktywizować seniorów w taki sposób, aby twórczo i z satysfakcją uczestniczyli w życiu miasta. Uczestnicy szkolenia uzyskają Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Base. Organizator planuje zorganizowanie II tury szkolenia w okresie jesienno-zimowym. Więcej informacji można uzyskać w MBP Łobez, Tel. 91 39 744-08.Ogłoszenie o Konkursie Fotograficznym

„MOJE MIASTO – GMINA ŁOBEZ”

 

 1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie oraz Gmina Łobez.

 2. Patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Łobza.

 3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i mieszkańcem Gminy Łobez, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

 4. Celem konkursu jest:

 • Gromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii promujących Gminę Łobez i ukazujących piękno przyrody i krajobrazu, zabytki, budynki, obiekty inwestycyjne oraz wydarzenia kulturalne,

 • Prezentacja Gminy w formie artystycznej dokumentacji,

 • Popularyzacja fotografii jako jednej z form artystycznej ekspresji.

 1. Nadesłanie i zgłoszenie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków wrażonych w niniejszym regulaminie.

 2. W ramach konkursu „MOJE MIASTO  - GMINA ŁOBEZ” każdy uczestnik może zgłosić od 3 do 5 fotografii wyłącznie w wersji elektronicznej.

 3. Zdjęcia należy zapisać w formacie .jpg w rozdzielczości min. 1600x1200 pikseli. Technika wykonania zdjęcia pozostaje dowolna.

 4. Zdjęcia należy dostarczyć na płycie CD/DVD oraz dołączyć kartę zgłoszenia udziału w konkursie.

 5. Konkurs trwać będzie od 15.05.2017 do 31.07.2017 r. O wynikach konkursu komisja poinformuje laureatów do dnia 08.09.2017 r. Wyniki Konkursu zamieszczone będą na stronie internetowej Gminy Łobez, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie oraz prasie lokalnej.

 6. Nagroda główna – wyjazd zagraniczny ufundowany przez Organizatora.

 7. Regulamin i karta zgłoszenia dostępna jest na stronie www.lobez.pl w zakładce KONKURS FOTOGRAFICZNY.

 8. Kontakt z organizatorami: 91 397 61 54 lub 91 397 44 08


 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Fotograficznym!

( Regulamin konkursu )
( Karta zgłoszeniowa )

 


 

 

Szanowni Czytelnicy


Ze względu na problemy techniczne katalogów Biblioteki
informację o nowo zakupionych książkach znajdziecie Państwo
na stronie internetowej w zakładkach nowości wydawnicze.
Za utrudnienia przepraszamy.


Uprzejmie informujemy, że od 1 lutego 2017 r.
Miejska Biblioteka Publiczna czynna będzie
w następujących godzinach

Dział dla Dzieci:
poniedziałek - piątek, godz. 10.00 - 17.30
sobota, nieczynne

Dział dla Dorosłych:
poniedziałek - piątek, godz. 09.00 - 18.00
sobota, nieczynne

Dział Pedagogiczny
Wypożyczalnia i czytelnia
poniedziałek, wtorek, środa, piątek, godz. 11.00 - 18.00
czwartek, godz. 09 - 16.00
sobota, nieczynne

Lucyna Błażejewska
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie

 

 


 

 

 

 

 

 
Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie bierze udział w programach:
 
(Informacje pod logo)
orange-logo